Tuesday, 30 June 2015

Posjet interaktivnoj izložbi Elektro Baroque

U sklopu 9. varaždinskih muzejskih svečanosti i obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, u palači Herzer u Varaždinu otvorena je izložba Electro Baroque. Na inicijativu jednog roditelja dogovoren je posjet djece interaktivnoj izložbi. Najvažniji razlog posjeta bilo je očekivanje djece, roditelja i stručnih djelatnika vrtića kako će djeca na izložbi upoznati raznovrsne predmete koji su nastali inovativnom, kreativnom i na novi način korištenim suvremenim elektronskim otpadom.
Tijekom aktivnosti djece s izloženim eksponatima, postavljali su niz pitanja o tome kako rade ti uređaji, od čega su načinjeni, da li se to može napraviti kod kuće ili u vrtiću.

S roditeljima smo dogovorili nastavka rada s djecom na spomenutu temu. Planiramo sakupiti dostupni nam elektronski otpad te pokušati rekomponiranjem elektronskih elemenata dobiti nova rješenja njihove primjene. Pri tome će djeca svoje ideje izražavati crtežima, verbalno kao i aktivnim sudjelovanjem u izradi prototipova novih uređaja.


Izvješće o aktivnosti
Vizualna dokumentacija

No comments:

Post a Comment